Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PILOTA VALENCIANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Al País Valencià, l’esport anomenat Pilota Valenciana, compren totes les modalitats de pilota a mà que es practiquen i s’han practicat al llarg de de la història i de tot el territori. Totes aquestes modalitats són descendència directa dels jocs de l’antiga Grècia com la feninde, i de l’harpastum romà, les quals han evolucionat en quant a la forma de ser dels valencians. És considerat pels estudiosos per l’esport més antic practicat a les nostres terres, el qual va ser durant molts segles com l’esport més practicat.

L’esport de pilota a mà, únicament necessita la utilització d’una pilota i de la pròpia mà com a ferramenta, allò que fa que siga un esport molt atractiu per la seua riquesa motriu. Actualment les modalitats de joc directe (sense paret en la qual ha de colpejar la pilota), a l’Estat Espanyol només es manté actualment a Navarra, Gran Canaria i País Valencià.


L’assignatura de Pilota Valenciana té una carrega docent de 6 crèdits ECTS equivalents a 150 hores de treball presencial i no presencial de l’alumne, aquesta s’impartix en el segon semestre del segon curs del grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer i analitzar els principis bàsics de la pilota valenciana.
 • Capacitat per a demostrar i avaluar l'execució en la pilota valenciana.
 • Capacitat per a transmetre els valors en la pràctica de la pilota valenciana.
 • Aplicar els coneixements sobre la pilota valenciana.
 • Capacitat per a transmetre elements tècnics, tàctics i reglamentaris en la pilota valenciana.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

RAA1: Conèixer i reflexionar sobre l'evolució històrica i la situació actual de la pilota valenciana.

RAA2: Conèixer i entendre els reglaments, les instal·lacions i els materials de joc de les diverses modalitats de pilota valenciana.

RAA3: Conèixer, reflexionar i dominar els pasos didàctics intermitjos entre habilitats i destreses bàsiques i entre habilitats i destreses específiques, basant-se en jocs i exercisis.

RAA4: Desenvolupar un pensament crític i reflexiu sobre la iniciació en el període educatiu i capacitar per a transmetre els valors de la pilota valenciana.

RAA5: Capacitar a l'alumnat en els coneixements descriptius dels gestos tècnics que s'utilitzen en pilota.

RAA6: Experimentar i aconseguir un domini correcte dels gestos tècnics i destreses tàctiques, i de les propostes didàctiques per als mateixos.

RAA7: Iniciar en el desenvolupament d'un nivell d'observació que permetra la detecció i posterior correcció del possibles errors de les accions técnico-tàctiques.

RAA8: Conèixer les lesions i les seues causes en els jugadors/es de pilota, així com els mètodes de prevenció per a les mateixes.

RAA9: Iniciar a l'alumnat en activitats d’anàlisi i investigació en pilota, realitzant treballs d'investigació en grup.

RAA10: Conèixer l'evolució en les planificacions de l’entrenament en els jugadors/es de pilota, i reflexionar sobre les bases de les quals s'ha de partir.

 

 

Dades generals

Codi: 16529
Professor/a responsable:
CARBONELL MARTINEZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix