Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FISIOLOGIA DE L'EXERCICI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Fisiología del Ejercicio pretende establecer las bases fisiológicas del funcionamiento, y las respuestas y adaptaciones, de cada uno de los sistemas que componen el organismo humano ante la situación de estrés fisiológico como es la realización de ejercicio físico. Se vincula estrechamente con otras asignaturas que configuran la Materia Básica de Biología, especialmente las impartidas en el primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Fisiología Básica y Kinesiología del Movimiento, Anatomía para la Actividad Física y el Ejercicio y Biomecánica de la Actividad Física). Por su carácter básico, también está ampliamente relacionada con otras asignaturas de carácter obligatorio y optativo del plan de estudios, y que en su conjunto, permitirán la adquisición de las competencias generales y específicas del Grado y así garantizar la adquisición de los perfiles profesionales, en particular, de Actividad Física y Salud, de Entrenamiento Deportivo, y de Enseñanza de la Educación Física y el Deporte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització i planificació, la comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • Adquirir la capacitat de gestió de la informació de resolució de problemes i de presa de decisions.
 • Saber fer treball en equip i desenvolupar el raonament crític i adquirir un compromís ètic.
 • Potenciar l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. Desenvolupar la iniciativa i l'esperit emprenedor, així com la motivació per la qualitat.
 • Saber aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'AFiE  i promoure i avaluar la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport entre les diferents poblacions.
 • Desenvolupar l'habilitat de comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'AFiE en llengua anglesa i en altres  llengües de presència científica significativa i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a l'àmbit de les ciències de l'AFiE.
 • Desenvolupar competències per a l'adaptació a noves situacions de resolució de problemes i per a l'aprenentatge autònom i de desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en l'exercici professional. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional.
 • Saber aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, durant la direcció de l'entrenament esportiu, així com avaluar la condició física i prescriure exercici físic orientat a la millora del rendiment esportiu.
 • Ser capaç d'avaluar la condició física i prescriure exercici físic orientat a la salut i promoure i avaluar la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • Conèixer i comprendre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • Conèixer i comprendre els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Aplicar els principis fisiològics als diferents camps de l'activitat física i l'esport.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El objetivo principal de esta asignatura es dar a conocer y comprender los mecanismos fisiológicos de importancia en la realización de la actividad física, tanto a nivel muscular como en los ajustes que permiten al individuo mantener la homeostasis en una situación de gran demanda energética.

 

 

Dades generals

Codi: 16520
Professor/a responsable:
DE JUAN NAVARRO, EMILIO J.
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix