Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPORTS AMB IMPLEMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La asignatura aborda simultáneamente las aportaciones teórico - prácticas referidas a los deportes con Implementos y su puesta en práctica. Se desarrollan los contenidos básicos de aprendizaje de la técnica específica de cada disciplina, así como la estructura tanto a nivel técnico como táctico y del reglamento.

        Se darán los conocimientos básicos para poder aplicar y desarrollar los programas de iniciación - aprendizaje y su desarrollo en los diferentes ámbitos de la práctica deportiva.

La asignatura de Deportes con Implementos tiene una carga docente de 6 créditos ECTS equivalentes a 60 horas de trabajo presencial del alumno. Se impartirá durante el segundo semestre del primer curso de grado como materia obligatoria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer i analitzar els principis bàsics dels esports amb aparells.
 • Capacitat per a demostrar i avaluar l'execució en els esports amb aparells.
 • Capacitat per a transmetre els valors en la pràctica dels esports amb aparells.
 • Aplicar els coneixements sobre els esports amb aparells.
 • Capacitat per a transmetre elements tècnic, tàctics i reglamentaris en els esports amb aparells.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Conocer la estructura de formación para técnicos especialistas en actividades con implementos

Conocer y manipular los diferentes implementos de cada disciplina deportiva

Conocer el reglamento de cada deporte

Conocer las posibilidades de los deportes con implementos tanto en el contexto educativo como en el lúdico-deportivo

Conocer las normas de conducta y seguridad en los deportes con implementos

Conocer los golpes básicos, así como la táctica básica de los deportes con  implementos

Conocer y experimentar los deportes con implementos

 

 

Dades generals

Codi: 16517
Professor/a responsable:
GRAU JORDA, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix