Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FISIOLOGIA BÀSICA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització i planificació, la comunicació oral i escrita en  la llengua nativa. Adquirir la capacitat de gestió de la informació de resolució de problemes i de presa de decisions.
 • Saber fer treball en equip i desenvolupar el raonament crític i adquirir un compromís ètic.
 • Potenciar l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions. Desenvolupar la iniciativa i l'esperit emprenedor, com també la motivació per la qualitat.
 • Saber aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'AFiE i promoure i avaluar la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport entre les diferents poblacions.
 • Desenvolupar l'habilitat de comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'AFiE en llengua anglesa i en altres llengües de presència científica significativa i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a l'àmbit de les ciències de l'AFiE. Desenvolupar competències per a l'adaptació a noves situacions de resolució de problemes i per a l'aprenentatge autònom i de desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en l'exercici professional. Actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional.
 • Saber aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials durant la direcció de l'entrenament esportiu, així com avaluar la condició física i prescriure exercici físic orientat a la millora del rendiment esportiu.
 • Ser capaç d'avaluar la condició física i prescriure exercici físic orientat a la salut, i promoure i avaluar la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • Conèixer i comprendre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • Conèixer i comprendre els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Aplicar els principis fisiològics als diferents camps de l'activitat física i l'esport.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El objetivo de esta asignatura es doble: por un lado  conocer los fundamentos de la Fisiología humana, como sustrato para entender las adaptaciones fisiológicas que tienen lugar con el ejercicio, y por otro, conocer los fundamentos de la Kinesiología del movimiento, como la base del desarrollo de las capacidades físicas básicas y las diferentes posibilidades de movimiento.

 

 

Dades generals

Codi: 16514
Professor/a responsable:
DE JUAN NAVARRO, EMILIO J.
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix