Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPORTS DEL MAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La finalidad del grado es formar a sus estudiantes en los siguientes perfiles profesionales: docencia de la educación física, entrenamiento deportivo, actividad física y salud y gestión y recreación deportiva, por ello, esta asignatura se vincula directamente con la adquisición de las competencias necesarias para conseguir una adecuada formación en cada uno de los perfiles profesionales. Junto a ello, el mar ha representado para el ser humano un contexto de indudable significado para su desarrollo histórico. Por ello, es justificado el desarrollo de un temario pionero e innovador que pueda avanzar en la conquista y el cuidado de este fantástico ecosistema ecológico. La actividad física desarrollada en el mar ha sido una de las acciones más productivas para el hombre

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer i analitzar els principis bàsics dels esports en el mar.
 • Capacitat per a transmetre els valors en la pràctica dels esports del mar.
 • Aplicar els coneixements sobre els esports del mar en diferents àmbits educatius.
 • Capacitat per a transmetre elements tècnics, tàctics i reglamentaris en els esports del mar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

¿ Adquirir los conocimientos básicos, de seguridad en el medio marino. ¿ Conocer y analizar los componentes históricos y sociales de las actividades físicas y deportivas en el mar. ¿ Capacitar a los alumnos para adecuar actividades físicas y deportivas en el mar a las diferentes circunstancias ambientales. ¿ Experimentar las distintas actividades físicas y deportivas en el mar y proponer planteamientos didácticos de la asignatura. ¿ Iniciar a los alumnos en actividades de investigación realizando pequeños trabajos de investigación en grupo. ¿ Desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico y reflexivo sobre las actividades deportivas en el mar no ecológicas.

 

 

Dades generals

Codi: 16513
Professor/a responsable:
SILVESTRE GARCIA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix