Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Psicologia aplicada a les Ciències de l'activitat física i l'esport consisteix en l'estudi científic de les persones i la seva conducta en el context de l'esport i l'activitat física. Aquesta àrea de la psicologia abasta a un vast conjunt de la població i s'aplica a un ampli ventall d'interessos. Alguns professionals la utilitzen per ajudar a que els esportistes d'elit aconsegueixin el seu rendiment màxim, altres estan més interessats en l'activitat física o pràctica esportiva de nens, gent gran, persones amb discapacitat o, en general, el participant mig. La majoria dels estudis apunten a dos objectius. D'una banda, aprendre la manera en què els factors psicològics afecten el rendiment físic dels individus. De l'altra, per comprendre la forma en què la participació en l'esport i l'activitat física afecta el desenvolupament, la salut i el benestar personal.
La Psicologia de l'esport s'aplica a una àmplia base poblacional, bé sigui per ajudar a esportistes d'elit a assolir el seu màxim rendiment, treballar amb nens, amb poblacions especials o amb gent gran. En aquesta assignatura i aprenen estratègies per motivar les persones de vida sedentària a realitzar exercicis físics.
En el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, aquesta assignatura tracta d'introduir a l'alumne en la comprensió dels processos psicològics que influeixen en la conducta, davant la pràctica de l'activitat física o esportiva, així com en el coneixement i maneig de tècniques intervenció, pròpies de la Psicologia de l'activitat física i l'esport.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de l'assignatura.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de l'assignatura i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Capacitat de transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions fets.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participació activa en l'aprenentatge de l'assignatura.
 • Comprendre els aspectes que influeixen en el comportament en situacions d'exercici i esportives.
 • Introduir l'alumne en les tècniques d'avaluació i intervenció pròpies de la psicologia de l'esport.
 • Identificar els factors psicològics que afecten el rendiment dels esportistes.
 • Conèixer els mètodes i tècniques d'investigació i recollida d'informació corresponents a aquesta disciplina.
 • Conèixer els àmbits d'aplicació de la psicologia en el camp de l'esport.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Aprofundir en els processos psicològics que influeixen en l'activitat física i l'esport
2. Conèixer dinàmiques grupals i mètodes per millorar la cohesió i la comunicació grupal
3. Adquirir tècniques per a l'entrenament de les habilitats psicològiques i la millora del rendiment esportiu.
4. Aprendre tècniques i estratègies psicològiques de coaching educatiu i esportiu
5. Dissenyar intervencions psicològiques dins de l'àmbit educatiu i esportiu, adaptades a diferents contextos i poblacions, prèvia anàlisi, avaluació i diagnòstic de la situació.
6. Adquirir tècniques per millorar la qualitat de vida i la salut dels esportistes i entitats esportives que ho requereixin.
7. Ser capaç de treballar en equip i en col·laboració amb altres professionals vinculats al camp de l'Activitat Física i l'Esport.

 

 

Dades generals

Codi: 16511
Professor/a responsable:
ANDREU CABRERA, ELISEO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix