Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Pedagogía de la Religión aborda el tema de qué es educar en la fe y en la vida cristiana. La Didáctica de la religión se centra en cómo enseñar la Religión y Moral católica, es decir, cómo enseñar la fe y la vida cristiana. La Didáctica de la religión, como área curricular que es, recibe de la reforma educativa de la LOMCE las indicaciones de cómo enseñar y qué enseñar en la asignatura de religión.
Esta asignatura es básica e imprescindible para obtener la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica), que otorga la Conferencia Episcopal Española y te acredita para dar clase Religión (24 ects). El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” de Alicante ofrece la posibilidad de cursar las asignaturas restantes para conseguir el título

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.

 

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir consciència del paper del professor de religió com enviat de l'església per a inserir l'Evangeli en el cor de la cultura.
 • Saber situar l'ensenyament religiós escolar en el conjunt de l'activitat educativa de l'escola.
 • Desenvolupar habilitat per a adoptar el tarannà, el carisma i la creativitat necessària per a l'ensenyament religiós.
 • Desenvolupar habilitat pedagògica per a l'aplicació del currículum de religió en el nivell educatiu infantil.
 • Adquirir capacitat per a l'aplicació i utilització dels mètodes i instruments adequats a l'ensenyament dels continguts teològics en educació infantil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Que los alumnos sean capaces de:

1. Legitimar la presencia del Área de Religión en la estructura del plan de estudios.

2. Situar e identificar la enseñanza religiosa escolar desde su propia peculiaridad en el conjunto de la actividad educativa en la escuela.

3. Alcanzar el conocimiento y justificación de los objetivos generales del Área, por Etapas y Ciclos, que deben orientar la enseñanza de la Religión y Moral Católica, según se determina en los Diseños Curriculares Base de la LOMCE.

4. Preparar pedagógicamente y didácticamente para el desarrollo del currículo de Religión en los niveles educativos de Infantil y Primaria, según la LOMCE.

5. Clarificar la identidad del profesor del Área de Religión, sus funciones y su servicio en la escuela.

 

 

Dades generals

Codi: 17806
Professor/a responsable:
LORENZO GARCIA, EDUARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix