Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TALLER DE MATEMÀTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Grado de Maestro de Educación Primaria

Asignatura optativa

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer recursos i materials didàctics i entorns d'aprenentatge de l'àrea de Didàctica de la Matemàtica.
 • Conèixer, utilitzar i incorporar adequadament aplicacions informàtiques i materials multimèdia en les activitats d'ensenyament i aprenentatge de la matemàtica que promoguen l'aprenentatge.
 • Desenvolupar la creativitat a través de la resolució de problemes.
 • Treballar colaborativamente amb els companys per a afavorir la reflexió, el diàleg, la discussió i la interpretació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

* Conocer alternativas a la enseñanza de las Matemáticas

-Materiales y recursos: Bloques multibase, regletas Cuisenaire, bloques lógicos, polydron, balanzas, ...

-Rutas matemáticas.

-Enseñanza basada en proyectos

 

 

 

Dades generals

Codi: 17561
Professor/a responsable:
LLINARES CISCAR, SALVADOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix