Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CATALAN CHILDREN'S LITERATURE

Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval by the Department Council.

 

Course context for academic year 2021-22

Literatura catalana infantil és una assignatura optativa transversal [6 crèdits] que s'imparteix en el tercer curs del Grau de Mestre d'Educació Primària. El nivell de llengua que correspon a l'assignatura és el C1 de domini del català.

Ofereix una introducció a la literatura catalana infantil i juvenil contemporània, dins del marc universal, i a les tècniques d'animació lectora.

Els coneixements i les competències que l'alumnat hi pot assolir contribueixen a l'adquisició d'una competència literària, cultural, en primer terme, i lingüística i comunicativa, en segon; competències que li permetran adquirir una formació vàlida per a les tasques docents dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària.

Igualment important resulta, en tractar-se d'una assignatura de tercer curs, continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer cicle, com ara el desenvolupament del sentit crític de l'alumne i el foment d'una actitud positiva cap a la llengua i la literatura.

Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb l'altra assignatura optativa transversal, Taller de creació verbal en català, perquè l'alumnat obtinga una formació òptima que abaste tots els gèneres.

Literatura catalana infantil és una de les assignatures que condueix a l'obtenció del nivell de llengua C1 de valencià. Per això, tant els continguts com el procés d'avaluació garantiran que l'alumnat acredite un domini de la competència oral i escrita propi d'aquest nivell C1 a través d'estratègies lingüístiques fonamentades per mitjà d'una relació àmplia d'activitats d'expressió i interacció oral i escrita.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG2 : Plan, organise and manage processes, information, problem-solving and projects. Possess initiative, entrepreneurial spirit and the ability to generate new ideas and actions.
 • CG3 : Show oral and written language skills for teaching (official languages of the Region of Valencia and foreign languages) and the ability to communicate on different levels in different registers.
 • CG4 : Use the new information and communication technologies to learn, communicate and share knowledge.
 • CG5 : Work in a team, collaborating and leading when necessary.
 • CG7 : Capacity for criticism and self-criticism, giving reasoned judgements and ethical, professional and personal commitment. Motivated to improve quality.
 • CG8 : Understand learning as a global, complex and transcendent fact, control one's own learning and mobilise all kinds of knowledge, adapting to new situations and connecting knowledge as a means of creating new knowledge.

 

Specific Competences (CE)

 • CE11 : Understand that education in general and teaching and learning processes in particular are complex. Assume that working as a teacher means improving, updating and adapting to scientific, pedagogic, social and cultural change. Understand the importance of taking part in innovation and research projects related to teaching and learning, and of introducing innovative proposals into the classroom.
 • CE12 : Express oneself orally and in writing with the necessary fluency and precision in Catalan and Spanish to be able to teach at primary level and also use a foreign language as a vehicle in certain classroom situations.
 • CE3 : Organise teaching in the framework of the epistemological paradigms of the subjects of the degree course, combining one's knowledge of the discipline with the transversal and multidisciplinary knowledge needed for the respective levels of education, showing one's understanding of the learning aims of the areas of knowledge laid down in the primary education curriculum.
 • CE7 : Design and develop educational projects, programming units, contexts, activities and materials, including digital material, to allow the curriculum to be adapted to the diverse nature of the students and promote the quality of the contexts in which the educational process takes place, thus guaranteeing their well-being.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

No data

 

 

General

Code: 17557
Lecturer responsible:
ESCANDELL MAESTRE, DARI
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught