Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TELEMEDICINA Y TELEASSISTÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura contribuye al perfil profesional del título mediante la aportación de conocimientos de tecnologías de comunicaciones que pueden ser aplicados en la práctica clínica y en actividades relacionadas con los cuidados de salud.

Esta asignatura constituye una formación básica de una línea de especialización que se centra en el uso de tecnologías para la prestación a distancia de todo tipo de servicios relacionados con la salud. Los estudiantes ya son conocedores de diferentes problemáticas en los entornos clínicos y de las dificultades de los cuidados en el hogar. También han estudiado áreas más tecnológicas como programación, redes de comunicaciones y sistemas distribuidos, conocimientos todos ellos que se integran en esta asignatura.

Es recomendable haber superado previamente la asignatura de sistemas distribuidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
 • CE15 : Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, professionals i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
 • CE17 : Conèixer i saber utilitzar dispositius i infraestructures de xarxes de comunicacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE19 : Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilidad, mantenibilidad, rendiment, disponibilitat, seguretat i flexibilitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE20 : Identificar problemes de seguretat i confidencialitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i saber aplicar solucions seguint recomanacions i estàndards nacionals i internacionals.
 • CE22 : Conèixer i saber aplicar les terminologies i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diversos organismes d'estandardització tant tècnics com sanitaris.
 • CE3 : Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els problemes associats a les cures de salut a distància.
 • Aplicar tècniques i mètodes de transmissió d'informació complint criteris clínics.
 • Conèixer els estàndards associats a la transmissió d'informació mèdica.
 • Conèixer les tecnologies que poden emprar-se en el tractament a distància de la salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Conocer los problemas asociados al cuidado de la salud a distancia.
 • Aplicar técnicas y métodos de transmisión de información cumpliendo criterios clínicos.
 • Conocer los estándares asociados a la transmisión de información médica.
 • Conocer las tecnologías que pueden emplearse en el tratamiento a distancia de la salud.
 • Diseñar soluciones tecnológicas para resolver problemas relacionados con el cuidado de la salud a distancia.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33632
Professor/a responsable:
RUIZ FERNANDEZ, DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix