Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI I PROCESAMENT D'IMATGES CLÍNIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

L'assignatura anàlisi i processament d'imatges clíniques s'emmarca en un context en el qual les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions prenen un paper central en l'entorn sanitari. Especialment la utilització d'imatges clíniques està obrint important possibilitats d'assistència al diagnòstic i al tractament. L'evolució dels diferents tipus de tecnologies d'adquisició d'imatges, així com les tècniques de processament està aportant noves funcionalitats als especialistes. En aquest marc l'assignatura d'imatges clíniques proporciona una revisió teòric i pràctiques de les tècniques d'adquisició i processament d'imatges clíniques de gran valor per als especialistes en tecnologies de la informació per a la salut.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes d'adquisició, emmagatzematge, transmissió i tractament d'imatges i senyals clínics.
 • CE8 : Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurats, comparats, agrupats i saber presentar-los de la millor manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer diversos sistemes d'adquisició i representació d'imatge clínica.
 • Conèixer tècniques que permeten millorar la qualitat de les imatges mèdiques segons uns objectius clínics.
 • Utilitzar mètodes d'anàlisi que faciliten la interpretació de les imatges i donen suport al diagnòstic clínic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Revisar diferents tecnologies d'adquisició d'imatge mèdica (radiologia, medicina nuclear, ultrasons, tomografia computerizada, PET, ressonància magnètica nuclear).
 • Estudiar mètodes i tècniques de tractament d'imatges clíniques i de suport al diagnòstic (pre-processat d'imatges, segmentació, descripció i interpretació d'imatges clíniques). Tècniques de compressió d'imatges. Aplicacions clíniques.

 

 

Dades generals

Codi: 33631
Professor/a responsable:
SAVAL CALVO, MARCELO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix