Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Dentro de los sistemas de informacion para la salud hay oportunidades para comprender el papel de los registros de salud en la toma de decisiones, la gestión sanitaria, la investigación, la planificación en organizaciones sanitarias, en salud pública y, en general, en cualquier proceso del ámbito de la salud

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • CE2 : Conèixer i identificar els diferents rols presents en la disciplina de l'enginyeria biomèdica a més de les necessitats d'informació que presenten.
 • CE28 : Comprendre, analitzar i monitoritzar la distribució de la salut i els seus determinants en grups i comunitats.
 • CE4 : Conèixer i desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.
 • CE6 : Conèixer el concepte de sistema de salut i les seues implicacions a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.
 • CE8 : Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurats, comparats, agrupats i saber presentar-los de la millor manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Valorar la utilitat de les eines epidemiològiques per a estudiar la distribució de la salut i la malaltia en poblacions humanes i les variables que les determinen.
 • Identificar les fonts d'informació rellevants per a la prevenció de malalties (primària, secundària, terciària i quaternària) i la protecció i promoció de la salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Valorar la utilidad de las herramientas epidemiológicas para estudiar la distribución de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas y las variables que las determinan
Identificar las fuentes de Información relevantes para la prevención de enfermedades (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria) y la protección y promoción de la salud

 

 

Dades generals

Codi: 33625
Professor/a responsable:
ALVAREZ-DARDET DIAZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix