Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FISIOPATOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Fisiopatología (33620) es una asignatura obligatoria en el Grado en Tecnologías de la Información para la Salud, que se sitúa en el plan de estudios vigente, en el segundo semestre de tercer curso. En esencia esta asignatura se coordina horizontalmente con la asignatura Fundamentos Básicos de Anatomía y Fisiología (33611).

Fisiopatología se ha estructurado de forma que ofrece al estudiante una visión integradora de las diferentes áreas de estudio y a la vez ordenada, con el fin de que el aprendizaje sea gradual, progresivo y acumulativo, y así, el estudiante pueda recibir, asimilar, analizar, aplicar y evaluar el contenido del programa. En este sentido, el aprendizaje teórico coordinado junto con el aprendizaje práctico, pensamos que permitirá al alumno alcanzar una formación básica para el inicio de su ejercicio profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i el de malaltia.
 • CE25 : Identificar, integrar i relacionar les dades de valoració, priorització de problemes/diagnòstics, proves diagnòstiques, procediments terapèutics i dades de seguiment en les diverses etapes del cicle vital.
 • CE27 : Conèixer els principals processos fisiopatològics, les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diverses etapes del cicle vital.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les alteracions patològiques, els signes i els símptomes principals, a més de la relació amb els mecanismes i fonaments dels diagnòstics mèdics.
 • Distingir entre les proves de cribatge i diagnòstiques més freqüentment emprades en les principals alteracions patològiques.
 • Reconèixer les modalitats terapèutiques de les principals alteracions patològiques.
 • Identificar el significat de la terminologia d'ús més comú dins d'aquest domini especialitzat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Identificar y definir la terminología más frecuentemente empleada en este dominio de especialización.
 • Describir y relacionar las pruebas de cribado y diagnósticas más habituales.
 • Identificar y describir algunas de las alteraciones de salud que afectan a los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 • Analizar e idear el diseño de instrumentos, dispositivos, etc., para la seguridad del paciente y del profesional sanitario, la prevención de problemas de salud, el seguimiento de tratamientos, los autocuidados en pacientes con procesos patológicos agudos y/o crónicos que afecten a los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.

 

 

Dades generals

Codi: 33620
Professor/a responsable:
VIZCAYA MORENO, MARIA FLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix