Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE COMUNICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En l'assignatura de Sistemes de Telecomunicacions es pretén que l'alumne adquirisca el coneixement, la comprensió i la capacitat necessaris per a poder aplicar la legislació pertinent durant el desenvolupament de la professió, així com la facilitat en el maneig d'especificacions, reglaments i normativa d'obligat compliment mitjançant aplicacions concretes per a ser capaces desenvolupar i explotar xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
 • CE17 : Conèixer i saber utilitzar dispositius i infraestructures de xarxes de comunicacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE3 : Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diversos sistemes i tecnologies de comunicacions aplicables a l'àmbit de la salut.
 • Capacitat per a valorar l'estat d'un sistema de comunicacions.
 • Capacitat per a identificar mancances i necessitats de comunicacions.
 • Saber planificar millores dels sistemes de comunicacions.
 • Conèixer els estàndards associats a les comunicacions en l'àmbit de la salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Adquirir el coneixement sobre el concepte de Sistema de Telecomunicació de forma genèrica. Conèixer la normativa a aplicar en el marc jurídic espanyol, així com les diferents organitzacions d'estandardització existents a nivell mundial.

Adquirir els coneixements necessaris per comprendre, desenvolupar i explotar Sistemes de Televisió en les seves diferents variants.

Conèixer aquelles tecnologies i matèries relatives als sistemes de Telefonia fixa i mòbil, així com desenvolupar aquelles habilitats que li capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies futures.

Adquirir els conceptes relacionats amb els diferents Accessos a Internet de Banda Ampla en les seves diferents versions.

Adquirir facilitat en el maneig d'especificacions relacionades amb les Xarxes Òptiques Passives.

Conèixer les tecnologies de Xarxes sense fils.

Adquirir la capacitat de treballar en un mitjà multidisciplinari coneixent les especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment en Sistemes de Telecomunicació.

 

 

Dades generals

Codi: 33617
Professor/a responsable:
ALBALADEJO BLAZQUEZ, ADOLFO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix