Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE SEVEIS SANITARIS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En el marco del titulo de Grado en tecnologias de la información para la salud, se presenta la asignatura: Organización y funcionamiento de servicios sanitarios. Esta incluida en el módulo Sistemas de información y se imparte en segundo curso de carrera.Aporta a los estudiantes conocimientos relacionados con el funcionamiento de los servicios de salud incluidos en los sistemas sanitarios, de caracter publico o privado. Durante el periodo practico, se trabajan herramientas para la gestión por procesos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • CE15 : Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, professionals i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
 • CE2 : Conèixer i identificar els diferents rols presents en la disciplina de l'enginyeria biomèdica a més de les necessitats d'informació que presenten.
 • CE6 : Conèixer el concepte de sistema de salut i les seues implicacions a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.
 • CE7 : Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la salut.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Valorar la complexitat històrica, política i organitzativa dels serveis sanitaris i els resultats que tenen.
 • Identificar les eines i els actors més rellevants per a gestionar adequadament en termes d'eficiència social dels serveis sanitaris en el nostre entorn.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conocer las peculiaridades de los servicios de salud.

Conocer los  resultados de los servicios sanitarios sobre la población

Identificar las herramientas  mas utilizadas en  gestión sanitaria.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33614
Professor/a responsable:
LILLO CRESPO, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,10
Crèdits pràctics: 1,30
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,1
  Crèdits pràctics: 1,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix