Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

The internship in an enterprise is an activity of a formative nature carried out by university students and supervised by the University, whose objective is to allow applying and complementing the knowledge acquired in their academic formation, favoring the acquisition of skills that prepare them for the exercise of professional activities, facilitate their employability and promote their capacity for entrepreneurship.

This subject is located in the second semester of 4th year of the curriculum of the degree in Robotic Engineering. It supposes 6 ECTS credits.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG4 : Conèixer les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria i ser capaç de millorar serveis i processos de producció, aplicant tecnologia actual de robòtica, mitjançant l'elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics en diverses aplicacions, tant industrials com de servei.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.
 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

 1. Contribute to the integral formation of the students, complementing their theoretical and practical learning.
 2. Facilitate the knowledge of the methodology of work adapted to the professional reality in which the students will have to operate, contrasting and applying the acquired knowledge.
 3. Favor the development of technical, methodological, personal and participatory competences.
 4. Obtain a practical experience that facilitates the insertion in the labor market and improves its future employability.

 

 

General

Code: 33738
Lecturer responsible:
CANDELAS HERIAS, FRANCISCO ANDRES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: SYSTEMS ENGINEERING AND AUTOMATICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,23
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CHEMICAL ENGINEERING
  Area: CHEMICAL ENGINEERING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,08
 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,08
 • Dept: APPLIED MATHEMATICS
  Area: APPLIED MATHEMATICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: GRAPHIC EXPRESSION IN ENGINEERING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: FINANCIAL ECONOMICS AND ACCOUNTING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: CONTINUUM MECHANICS AND STRUCTURE THEORY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03

Study programmes where this course is taught