Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura de Sistemas Multirobot se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso del grado de Ingeniería Robótica. Los alumnos ya están acostumbrados a trabajar, programar, controlar, robots de todo tipo: manipuladores, móviles... Asimismo han utilizado diferentes técnicas de Inteligencia Artificial para la resolución de problemas. Y también han aprendido diferentes algoritmos que permiten la programación óptima de los robots.
En esta asignatura se parte del conocimiento adquirido durante el Grado, para trabajar con múltiples robots, de forma colaborativa, coordinada y autónoma.
Desde el punto de vista profesional, un graduado en Ingeniería Robótica debe estar preparado para trabajar en un entorno con sistemas multirobot, en el que los robots, se comuniquen, se sincronicen y se coordinen para conseguir un objetivo común.

Al cursar esta asignatura se sobreentiende que el alumno ya tiene los conocimientos adquiridos en otras asignaturas respecto a temas referentes a la programación y comportamientos aplicados a un único robot así como a los temas de configuración y comunicación de robots. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Specific Competences (CE)

 • CE24 : Estar al corrent de les noves tendències en sistemes robòtics, especialment en robots industrials, humanoides, bioinspirats, nanorobòtica i microrobòtica, robòtica social, telerobòtica, robots assistencials i saber els camps d'aplicació en què són eficaces.
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE33 : Ser capaç d'establir sistemes robòtics cooperatius i multirobot aplicant les tècniques adequades.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33736
Lecturer responsible:
ARQUES CORRALES, MARIA DEL PILAR
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught