Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Esta asignatura es obligatoria de cuarto curso del grado de Ingeniería Robótica. En esta asignatura se abordan conceptos relacionados con los sistemas de locomoción para robots móviles, algoritmos de evitación de obstáculos, técnicas de planificación de trayectorias, y técnicas de mapeado y localización 2D/3D. Destacar que en esta asignatura se estudia uno de los problemas más conocidos de la robótica móvil: construcción de mapas y localización simultánea de un robot móvil.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

Specific Competences (CE)

 • CE22 : Ser capaç d'aplicar les tècniques de control cinemàtic i dinàmic, la planificació i programació de robots i altres sistemes d'automatització associats en diferents situacions.
 • CE26 : Conèixer els diversos mitjans de locomoció aplicables a la robòtica, les particularitats dinàmiques i els camps d'aplicació més adequats (rodes, erugues, potes, aeris i altres).
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE31 : Conèixer i entendre les tècniques per a detectar, reconèixer o seguir elements dins de l'entorn d'un robot i saber utilitzar o desenvolupar algorismes per a engegar aquestes tècniques.
 • CE32 : Saber com funcionen diversos tipus de sistemes de navegació, localització i mapes, per a sistemes robòtics, i els àmbits d'aplicació en què poden usar-se (interior, aeri, terrestre, marí, etc.).

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33732
Lecturer responsible:
COLOMINA PARDO, OTTO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught