Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMUNICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las comunicaciones están presentes en todo tipo de sistemas y entornos. Desde actividades en el ámbito industrial o empresarial, hasta el personal (ocio, salud, transporte, formación, actividades domésticas), las instalaciones, máquinas, manipuladores, robots o dispositivos móviles se comunican entre sí y con los humanos. El nivel de maduración de las tecnologías de comunicación está permitiendo que se integren cada vez más en mayor número de escenarios, aportando nuevas capacidades y servicios. Con estos antecedentes, la asignatura analiza y estudia diferentes sistemas de comunicación que los robots incorporan o pueden incorporar para resolver tanto la comunicación interna de todos sus elementos de sensorización y control, como los interfaces que utiliza para comunicarse con otros robots, máquinas, dispositivos o humanos. Todo ello particularizado en entornos industriales, extendiendo la comunicación a sistemas de comunicación industrial en procesos automatizados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE30 : Saber com aplicar els principis d'arquitectures de xarxa, protocols i tecnologies de xarxes actuals per a comunicar els elements d'un sistema robòtic entre si i amb altres equips informàtics. Conèixer les característiques i estàndards de comunicacions per a àmbit industrial i saber escollir-ne els adequats per a aplicacions de robòtica en entorns de treball especials.
 • CE4 : Conèixer i avaluar l'estructura i els components bàsics dels computadors. Conèixer, saber utilitzar i integrar els sistemes operatius i els sistemes encastats, a més de les seues característiques de multitasca o comunicació entre aplicacions.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els requisits de les comunicacions en sistemes robòtics.
 • Conèixer els diversos nivells de comunicació en sistemes robòtics i d'automatització.
 • Entendre el funcionament dels busos de camp i protocols de comunicació més utilitzats en sistemes robòtics i industrials.
 • Saber avaluar les necessitats de comunicació i establir les especificacions per a dissenyar xarxes de comunicació i control.
 • Conèixer les tecnologies de comunicació sense fil i saber escollir-ne la més adequada per a diverses aplicacions de robòtica.
 • Conèixer la normativa i legislació aplicable a les comunicacions en sistemes robòtics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Comprender los requisitos de las comunicaciones en sistemas robóticos.
Saber los diferentes niveles de comunicación en sistemas robóticos y de automatización.
Entender el funcionamiento de los buses de campo y protocolos de comunicación más extendidos utilizados en sistemas robóticos e industriales.
Saber evaluar las necesidades de comunicación y establecer las especificaciones para el diseño de redes de comunicación y control.
Conocer las tecnologías de comunicación inalámbrica y saber escoger la más adecuada para diferentes aplicaciones de robótica.
Conocer la normativa y legislación aplicable a las comunicaciones en sistemas robóticos.

 

 

Dades generals

Codi: 33727
Professor/a responsable:
FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix