Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura Visión por Computador extiende los conocimientos de procesamiento de imágenes introducidos en la asignatura Sensores e instrumentación, con el objetivo de desarrollar conceptos básicos como histogramas, filtrado, transformaciones, espacios de color, segmentación, descriptores de imágenes, video, y reconocimiento de imágenes.

Algunos de los conceptos introducidos en Visión por Computador sirven como base para asignaturas posteriores como Sistemas de Percepción y Sistemas Inteligentes. 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

Specific Competences (CE)

 • CE28 : Ser capaç d'aplicar mètodes de reconeixement de patrons i d'aprenentatge computacional en l'anàlisi de dades sensorials i per a la presa de decisions en sistemes robòtics.
 • CE31 : Conèixer i entendre les tècniques per a detectar, reconèixer o seguir elements dins de l'entorn d'un robot i saber utilitzar o desenvolupar algorismes per a engegar aquestes tècniques.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33724
Lecturer responsible:
PERTUSA IBAÑEZ, ANTONIO JORGE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught