Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A L'ENGINYERIA ROBÒTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura es la primera dedicada a la robótica en el grado y tiene como principal objetivo introducir al estudiante en la ingeniería robótica, de forma que permita la contextualización de la misma desde un punto de vista histórico, de las disciplinas y tecnologías necesarias y de los fundamentos básicos en robótica, para que sirva de base al resto de asignaturas más específicas existentes en el grado. Para ello se estudian en primer lugar la evolución de la robótica partiendo de la propia ingeniería. Posteriormente se abordan los fundamentos básicos que permitirán construir conocimientos más avanzados en cursos posteriores. Todo ello contextualizado con aplicaciones, nuevas tendencias y competiciones de robots.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE24 : Estar al corrent de les noves tendències en sistemes robòtics, especialment en robots industrials, humanoides, bioinspirats, nanorobòtica i microrobòtica, robòtica social, telerobòtica, robots assistencials i saber els camps d'aplicació en què són eficaces.
 • CE7 : Conèixer l'evolució històrica, la classificació, els tipus, l'estructura i la morfologia dels robots. Identificar i conèixer la funcionalitat dels components d'un robot.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'evolució de les màquines automàtiques fins a la robòtica.
 • Ser capaç d'identificar i conèixer les funcionalitats dels components d'un robot.
 • Conèixer les disciplines implicades en robòtica: automàtica, control, electrònica, mecànica, intel·ligència artificial, programació.
 • Conèixer els sectors d'aplicació de l'automàtica i la robòtica.
 • Conèixer les noves tendències de la robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer la historia y evolución de la ingeniería, de las máquinas automáticas y de la robótica

Ser capaz de identificar y conocer las funcionalidades de los componentes de un robot.

Conocer las disciplinas implicadas en robótica: automática, control, electrónica, mecánica, inteligencia artificial, programación.

Saber los sectores de aplicación de la automática y la robótica.

Conocer las nuevas tendencias de la robótica.

Saber preparar una competición robótica mediante la realización de microproyectos.

Saber preparar y realizar una presentación adecuadamente.

 

 

Dades generals

Codi: 33710
Professor/a responsable:
TORRES MEDINA, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix