Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

Los computadores forman parte importante de cualquier sistema robótico, tanto ejerciendo la función de núcleo central dentro de la circuitería interna de un robot como, en algunos casos, ejerciendo el control del robot u otras funciones desde dispositivos externos como PCs, smartphones o tablets. Por tanto, en esta asignatura se realizará una introducción a los fundamentos tecnológicos de los computadores y a la estructura interna de un computador.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Specific Competences (CE)

 • CE4 : Conèixer i avaluar l'estructura i els components bàsics dels computadors. Conèixer, saber utilitzar i integrar els sistemes operatius i els sistemes encastats, a més de les seues característiques de multitasca o comunicació entre aplicacions.
 • CE5 : Interpretar el funcionament del codi font d'un programa. Definir els tipus de dades necessàries per a representar la informació. Dissenyar algorismes i codificar-los amb diferents tècniques de programació, especialment en sistemes robòtics. Verificar el correcte funcionament d'un programa.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33708
Lecturer responsible:
PUJOL LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught