Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

La asignatura de Fundamentos Químicos de la Ingeniería es una asignatura de carácter básico que pretende desarrollar conceptos generales fundamentales para comprender la estructura y propiedades de la materia y los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. Se pretende que los estudiantes adquieran las herramientas básicas en el ámbito de la química sobre las que poder desarrollar su formación ingenieril.

Las clases de laboratorio permitirán a los estudiantes reforzar el aprendizaje sobre la sistemática básica del trabajo experimental a la vez que permitirá comprobar o aplicar experimentalmente principios aprendidos en las clases de teoría y tratar conceptos nuevos.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

General Competences (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Specific Competences (CE)

 • CE3 : Conèixer els principals aspectes de l'estructura i les propietats químiques i funcionals dels materials, per tal de ser capaç de determinar-ne els més adequats per a una aplicació en robòtica.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

No data

 

 

General

Code: 33703
Lecturer responsible:
GARCIA CORTES, ANGELA NURIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CHEMICAL ENGINEERING
  Area: CHEMICAL ENGINEERING
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught