Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Graduat en Arquitectura Tècnica ha de conèixer aquelles instal·lacions que aporten el confort tèrmic als edificis demandat per la societat. Aquestes demandes, cada vegada més en alça, tenen reflex en la utilització, cada vegada més freqüent, de sistemes de calefacció i climatització.

Aquestes instal·lacions, encara que no bàsica al principi per al funcionament de l'edifici, fan que aquests es donin condicions de confort cada vegada més exisgentes, que fan imprescindible el seu coneixement teòric com a pràctic, per poder relacionar-les a més amb aquelles instal·lacions bàsiques que s'imparteixen en altres assignatures.

A més, aquestes instal·lacions estan íntimament lligades amb la eficiencie tèrmica de les edificacioines, tema amb una ámplia projecció de futur des de l'aprovació del RD 235/2013 sobre la Certificació Energètica dels Edificis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències específiques (CE)

 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer una instal·lació com un element compacte i no com una sèrie d'elements merament connectats entre si.
 • Conèixer la funció i el comportament de les diferents instal·lacions tèrmiques dins del camp de l'edificació, centrant-se en les instal·lacions de calefacció i de condicionament d'aire.
 • Saber conèixer les necessitats que d'elles demanda un edifici i el dimensionament de les mateixes.
 • Conèixer el comportament, la missió i funció dels diferents materials que les integren, els elements i equips més adequats per a cada aplicació determinada i posada en obra, de manera que les facin més efectives i duradores.
 • Conèixer el manteniment i conservació necessaris perquè les diferents instal·lacions presents als edificis segueixin suplint, al llarg de la seva vida útil, les exigències que presenten aquests.
 • Conèixer la normativa aplicable dins de cada camp específic.

 

 

Dades generals

Codi: 16039
Professor/a responsable:
LOPEZ DAVO, JOAQUIN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix