Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ AL PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se plantea en el contexto formativo general del graduado/a en arquitectura técnica, a fin de dotar al alumno/a de las necesarias herramientas para comprender e interpretar correctamente la información urbanística.

Enlace a la web de docencia del área de Urbanística y Ordenación del Territorio: https://web.ua.es/docenciaurbanismo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E26 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Tras el seguimiento y superación de la asignatura, el alumno/a deberá haber comprendido los conceptos básicos del planeamiento, gestión y ejecución urbanística, con el fin de adquirir práctica suficiente como para entender y saber interpretar como usuario cualificado los principales documentos técnicos en que se basa nuestro sistema urbanístico, así como los conceptos y terminología habitual al respecto.

 

 

Dades generals

Codi: 16028
Professor/a responsable:
PEREZ DEL HOYO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix