Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ AL PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se plantea en el contexto formativo general del graduado en arquitectura técnica, a fin de dotar al alumno de las necesarias herramientas para comprender e interpretar correctamente la información urbanística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E26 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Tras el seguimiento y superación de la asignatura, el alumno deberá haber comprendido los conceptos básicos del planeamiento, gestión y ejecución urbanística, con el fin de adquirir práctica suficiente como para entender y saber interpretar como usuario cualificado los principales documentos técnicos en que se basa nuestro sistema urbanístico, así como los conceptos y terminología habitual al respecto.

 

 

Dades generals

Codi: 16028
Professor/a responsable:
PEREZ DEL HOYO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix