Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

Esta asignatura se enmarca en el grupo de materias que giran alrededor de la Economía en la Construcción.
En ella se aborda la elaboración de presupuestos de obra, su seguimiento a lo largo de la misma y las valoraciones inmobiliarias.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2014-15

Specific Competences (CE)

 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

 

General Transversal Competences

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

No data

 

 

General

Code: 16025
Lecturer responsible:
BARBA CASANOVAS, ENRIC
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 3,00
Practical credits: 3,60
Distance-base hours: 2,40

Departments involved

 • Dept: BUILDING SCIENCIES AND URBANISM DEPARTMENT
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 3,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught