Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INSTAL·LACIONS I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'Enginyer d'Edificació i/o Arquitecte Técnic ha de conèixer les instal·lacions que s'inclouen en l'edificació i que fan que aquesta complisca amb els requisits que li demanda la societat de confort, habitabilitat, eficiència, etc...

Sense les Instal·lacions un edifici no seria habitable, és per tant necessari que l'alumne tinga tant coneixements teòrics com a pràctics de les diferents instal·lacions que posseeix un edifici i com interactuen aquestes amb la resta del mateix.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències específiques (CE)

 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Que l'alumne conega una instal·lació com un element compacte i no com una sèrie d'elements merament connectats entre si.
 • Que es conega la funció i el comportament de les diferents instal·lacions dins del camp de l'edificació, centrant-se en les instal·lacions de proveïment d'aigua, lampisteria interior dels edificis, Evacuació d'aigües, sanejament i la ventilació en els edificis.
 • Saber conèixer les necessitats que d'elles demanda un edifici i el dimensionament de les mateixes.
 • Conèixer el comportament, la missió i funció dels diferents materials que les integren, els elements i equips més adequats per a cada aplicació determinada i posada en obra, de manera que les facen més efectives i duradores.
 • Conèixer el manteniment i conservació necessaris perquè les diferents instal·lacions presents en els edificis seguisquen suplint, al llarg de la seua vida útil, les exigències que presenten aquests.
 • Conèixer la normativa aplicable dins de cada camp específic

 

 

Dades generals

Codi: 16018
Professor/a responsable:
LOPEZ DAVO, JOAQUIN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix