Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL D'ESTRUCTURES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura està ubicada al segon quadrimestre. L'alumne adquirirà els conceptes bàsics sobre el càlcul estructural, així com la capacitat per dimensionar i comprovar les estructures metàl·liques dels projectes que ha de dirigir en l'exercici professional posterior.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G2 : Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.

 

Competències específiques (CE)

 • E10 : Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E9 : Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Aconseguir una visió general sobre les diferents fases del càlcul estructural: disseny i modelització de l'estructura, avaluació de càrregues, obtenció d'esforços, dimensionament d'elements estructurals, definició gràfica i detalls constructius.

Comprendre la raó i ser de les estructures i les seves formes.

Aprendre a calcular els esforços, tensions i deformacions que tenen lloc en les mateixes, en funció de les accions i els materials que les configuren.

Introducció al càlcul de les estructures metàl · liques que haurà de dirigir en l'exercici professional posterior.

 

 

Dades generals

Codi: 16017
Professor/a responsable:
POMARES TORRES, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix