Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS FÍSICS DE LES INSTAL·LACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Fonaments Físics de les Instal·lacions és una assignatura de formació bàsica. El seu objectiu és proporcionar coneixements científics fonamentals (tant teòrics com a pràctics) sobre diverses branques de la Física que els alumnes trobaran durant la seua activitat professional com a arquitectes tècnics. Encara que aborda molts conceptes i problemes diferents dels presentats en Fonaments Físics de les Estructures, comparteix amb aquesta última els principis bàsics de la Física, que es presenten en l'assignatura de primer curs. Fonaments Físics de les Instal·lacions representa un primer contacte amb conceptes necessaris per a afrontar l'aprenentatge d'assignatures posteriors. En concret, es presenten els principis fonamentals que determinen el magatzematge i distribució d'aigua, l'aïllament tèrmic d'edificis, el seu condicionament tèrmic i confortabilidad, i les instal·lacions elèctriques. A més, l'assignatura pretén contribuir a desenvolupar la capacitat operativa en la resolució de problemes pràctics mitjançant l'aplicació de lleis i conceptes generals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatorias i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1.Comprensió del concepte de pressió en un fluid i dels fonaments de la mecànica de fluids. Aplicacions a la construcció i sistemes pràctics de mesura.

2. Comprensió dels conceptes de calor i temperatura, així com de les maneres de propagació de la calor. Domini dels càlculs bàsics relatius als sistemes d'aïllament tèrmic.

3. Manege els principis de la higrotermia i els fonaments del condicionament climàtic de l'aire.

4. Adquisicion dels conceptes bàsics relatius als fenòmens electromagnètics. Resolució de circuits elèctrics senzills.

5. Comprensió dels conceptes bàsics de l'acústica i la seua importància en edificació.

6. Adquisició de noves estratègies per a la resolució de problemes en l'acompliment de l'activitat professional de l'enginyeria.

7. Aprofundiment en la comprensió del mètode científic, a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori de l'assignatura seguint de forma explícita les diverses etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluació, comparació de resultats i conclusions.

 

 

Dades generals

Codi: 16010
Professor/a responsable:
MARCO TOBARRA, AMPARO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix