Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura de Història de la Construcció pertany a l'àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques. Pretén iniciar l'estudiant d'Enginyeria de l'edificació en el coneixement de les construccions històriques i les seues solucions constructives des del Món Antic fins a la Postmodernitat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E4 : Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats usats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
 • E6 : Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L'objectiu general de l'assignatura pretén capacitar a l'estudiant en l'anàlisi dels edificis històrics, contextualitzar-los i desenvolupa la capacitat de llegir els detalls constructius de les diferents èpoques i adquirir un criteri propi per a la intervenciò d'edificis patrimonials i contemporanis.

 

 

Dades generals

Codi: 16003
Professor/a responsable:
JIMENEZ DELGADO, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix