Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGÜES INDUSTRIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno se familiarizará con el concepto y la problemática de las aguas residuales y los residuos de origen industrial, y adquiera los conocimientos científicos e ingenieriles sobre las diferentes técnicas de caracterización y tratamiento de aguas residuales y de residuos de origen industrial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Coneixement sobre el caràcter contaminant i la perillositat de residus i aigües industrials. Capacitat per a conèixer la tecnologia de separar, concentrar, destruir i gestionar els components perillosos de residus i aigües industrials. Coneixement sobre els processos físics, químics i biològics per al tractament d'efluents líquids d'un procés industrial. Coneixement sobre tecnologia avançada de membranes per a efluents líquids. Coneixement per a dissenyar instal·lacions de tractaments tèrmics de destrucció de residus i la reducció d'emissions a l'atmosfera. Coneixement sobre els diversos tipus d'abocadors per a residus especials. Comparació dels procediments proposats de gestió amb els similars a residus i aigües residuals d'origen. Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a aquesta matèria. Conèixer la corresponent terminologia anglesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 - Conocer la problemática ambiental de las aguas residuales industriales y residuos de origen industrial.

- Conocer la problemática ambiental de las aguas residuales industriales y residuos de origen industrial.

- Adquirir conocimientos básicos acerca de las aguas residuales y residuos de origen industrial. También se tendrá la capacidad para discernir los procesos de tratamientos mas adecuados para el tratamiento de las aguas residuales y de los residuos de origen industrial.

- Adquirir la capacidad de diseñar los procesos de tratamientos mas adecuados para el tratamiento de las aguas residuales y de los residuos de origen industrial.

- Conocer la normativa y documentación relacionada con los instrumentos de gestión aguas residuales industriales y los residuos de origen industrial

- Conocer la terminología inglesa relacionada con la gestión y tratamiento de residuos y aguas residuales de origen industrial. 

 

 

Dades generals

Codi: 34538
Professor/a responsable:
VARO GALVAÑ, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix