Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Programació 1 és el primer contacte de l'estudiant amb la programació d'ordinadors.

Està relacionada estretament amb Programació 2, aquesta assignatura és la continuació de Programació 1. També té importants relacions de coordinació amb Matemàtiques 1, Fonaments de les Bases de dades, Llenguatges i Paradigmes de Programació, Sistemes i Tecnologies d'Informació i Estructures de Computadors.

Bàsicament és la pedra angular sobre la qual assenten totes les assignatures relatives a la matèria de Programació que hi ha en la titulació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG4 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CG6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a l'aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, a més de les que donoen gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Analitzar problemes susceptibles de resolució per un ordinador i dissenyar algorismes que els solucionen.
- Implementar algorismes mitjançant tècniques de programació estructurada.
- Conèixer i saber utilitzar un llenguatge d'alt nivell.
- Conèixer les implicacions del treball de programador, individualment i com a membre d'un equip.

 

 

Dades generals

Codi: 34001
Professor/a responsable:
MONTOYO BOJO, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix