Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES ARQUITECTÒNICS 9

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Más información sobre la asignatura, los perfiles propios de cada grupo/taller, y toda la información actualizada en el blog del área de proyectos arquitectónicos:

http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CG36 : Habilitat per a trobar i situar-se en contextos afins o favorables. Habilitat per a adaptar-se o triar contextos formatius relacionats amb la capacitat personal o amb les expectatives que s'esperen desenvolupar.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CG41 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.
 • CG44 : Habilitat per a la negociació i la resolució de conflictes. Capacitat per a trobar veritats de compromís que resulten suficients per a diferents parts enfrontades.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CG49 : Habilitat per a trobar solucions a tasques difícils. Capacitat per a establir estratègies d'anàlisis adequades per a afrontar problemes complexos.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'organització

 • CG53 : Motivació pel desenvolupament de la Qualitat. Habilitat per a incorporar la recerca de l'excel·lència en qualsevol procés complex.

 

Competències específiques:>> bloc tècnic

 • CE14 : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra major.
 • CE22 : Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.

 

Competències específiques:>> bloc projectual

 • CE38 : Aptitud per a intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i les tècniques.
 • Coneixement adequat de la història i les teories de l'arquitectura, les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
 • Capacitat per a comprendre la professió d'arquitecte i la funció d'aquesta en la societat, en particular quant a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

-Capacidad para operar en ámbitos de trabajo altamente heterogéneos útiles para la manipulación arquitectónica

-Capacidad para la incorporación al proceso proyectual de discursos ajenos para su cuestionamiento ético, así como para la formulación de discursos comprometidos con el presente radical

-Capacidad para proponer disidencias con los campos profesionales o del saber conocidos

-Compromiso con la construcción de marcos de debate en torno a las transformaciones de la cultura contemporánea y su traslado a metodologías específicas de acción

-Capacidad para el ensayo instrumental y la diversidad metodológica

-Habilidad para el desarrollo de metodologías arquitectónicas autónomas que refuercen un compromiso ético y ecosistémico del Proyecto de Arquitectura

-Grado de confianza obtenido en torno a estrategias de actuación

Cada uno de estos objetivos generales se descompone en diferentes sub-objetivos particulares, derivados de cada uno de los ejercicios propuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 20547
Professor/a responsable:
NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix