Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

The subject of Application Integration and Business Process (AIBP) is part of a set of courses designed to deepen concepts, methodologies and related process management tools. Although becomes very important in the business world, process management is a key element of any type environments: industrial, clinical, teaching, etc. The PSI course aims to introduce students to these concepts and the different methodologies used in integration and process management.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

Specific Competences (Specific Technology):>>Information Systems

 • CESI1 : Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 • CESI3 : Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
 • CESI4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
 • CESI6 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

 

Basic Competences

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

- Know the problems associated with the identification and management processes.

- Knowledge and understanding of process engineering metodlogías

- Know quality systems applicable to process management

- Understand the importance of integration technologies

 

 

General

Code: 34058
Lecturer responsible:
FERRANDIZ COLMEIRO, ANTONIO LUIS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught