Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Fonaments de les Bases de Dades és una assignatura bàsica que desenvolupa conceptes presentats en Programació 1 i Matemàtiques 1 i introdueix les tècniques bàsiques de bases de dades, fonamentals per al desenvolupament eficaç i eficient del programari de gestió, en particular, i de moltes altres àrees que es beneficien de la seua potència i versatilitat.

És, també, la primera assignatura que obri el camí a Disseny de Bases de dades (2º curs) i, en general, a totes les assignatures posteriors que tracten de dissenyar i gestionar l'emmagatzematge de grans volums d'informació i la seua integració en les estructura de l'empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CG6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Conèixer i saber aplicar tècniques d'emmagatzematge persistent.
 • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de disseny d'una base de dades que reflectisca un sistema d'informació.
 • Saber desenvolupar i mantenir sistemes de bases de dades relacionals bàsics.

 

 

Dades generals

Codi: 34009
Professor/a responsable:
SUAREZ CUETO, ARMANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix