Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÉCNIQUES PER A "BIG DATA" EN ECONOMIA

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques bàsiques d'intel·ligència artificial/aprenentatge automàtic i identificar els problemes on aquestes són especialment útils en Economia.
 • Conèixer i manejar programes informàtics que ajudin a resoldre problemes i a aplicar tècniques d'aprenentatge automàtic.
 • Reconèixer i recol·lectar els tipus de dades disponibles de manera estructurada i no estructurada, en particular en el cas de grans quantitats de dades ("big data").
 • Preparar, netejar, manejar i explorar preliminarment les dades per a la seva posterior explotació com a informació útil.
 • Crear models per a millorar la comprensió de les dades.
 • Utilitzar eines estadístiques, recolzant-se en programari computacional especialitzat, per a generar anàlisi i informació que es pugui utilitzar de forma efectiva en les decisions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 35047
Professor/a responsable:
ALBARRAN PEREZ, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix