Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POLÍTICA I TÈCNIQUES DE COMERÇ EXTERIOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura de carácter optativo se enmarca en el cuatro curso dentro del plan de estudios de la Titulación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer i comprendre els fonaments de la política comercial exterior. Conèixer i entendre les claus del comerç exterior i dels seus instruments. Conèixer i comprendre les principals qüestions logístiques. Conèixer i entendre el transport, les diverses xarxes i els seus aspectes tècnics. Conèixer i saber triar els mitjans de transport en funció de costos i de la logística. Conèixer i entendre els processos del trànsit transfronterer, com també la documentació necessària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo de la asignatura es conocer los objetivos e instrumentos de la Política de Comercio Exterior. Asimismo, se estudian las técnicas que se aplican en las operaciones de comercio exterior teniendo en cuenta la mecánica de dichas operaciones. En concreto, se trata de conocer los principales documentos comerciales utilizados en las operaciones de comercio exterior, los documentos de transporte internacional, los incoterms, los medios de pago internacionales así como el funcionamiento de las aduanas, los aranceles y los principales documentos aduaneros.

 

 

Dades generals

Codi: 22034
Professor/a responsable:
SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix