Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE LES MIGRACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Sociología de las migraciones es una asignatura del segundo semestre del cuarto año del Grado en Sociología. Sus contenidos se relacionan las materias Estructura Social y Procesos sociales I: desigualdad y exclusión social. En el curso 2021/2022 se imparte en castellano.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències transversals

 • CT3 : Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les diferents teories sobre el fet migratori des d'una perspectiva sociològica

- Conèixer les diferents fonts documentals i estadístiques per a l'anàlisi del fet migratori

- Identificar, per al cas de la UE i d'Espanya, grups, processos i condicions de vida de la població migrant

- Elaborar projectes d'investigació i intervenció relacionats amb el fet migratori

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Análisis de las categorías de estratificación social intergrupales e intragrupales en población migrada (género, edad, sexo, nacionalidad, clase social, grupo étnico).
• Utilizar teorías de la interseccionalidad en los procesos migratorios.
• Identificar diferencias discursivas sobre la personas migradas.

 

 

Dades generals

Codi: 23042
Professor/a responsable:
OSORIO RAULD, NELSON ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix