Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA ELECTORAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se incluye dentro de la materia Políticas Públicas. Corresponde con el perfil profesional que capacita al graduado en sociología en el diseño, planificación y evaluación de proyectos, especialmente orientado a la intervención social. Contiene así mismo elementos del perfil profesional relacionado con la investigación social aplicada, en este caso a la realización de encuestas electorales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH1 : Coneixement i habilitats per a plantejar i desenvolupar una investigació aplicada, i per a triar les tècniques d'investigació pertinents en cada cas.
 • CEH2 : Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatius i en la recerca d'informació secundària.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.
 • CEE3 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els sistemes electorals i el seu efecte sobre la representació política.

- Conèixer els models de votants i teories sobre comportament polític.

- Comprendre els cicles i tendències electorals.

- Realitzar pràctiques d'identificació de cicles a escala autonòmica i local.

- Realitzar pràctiques per a adquirir competència amb el programari d'anàlisi.

- Conèixer les bases de dades electorals. Adquirir competències per a conèixer la validesa i fiabilitat d'una enquesta.

- Realitzar descàrregues d'enquestes electorals per a les sessions pràctiques.

- Emprar el programari per a segmentar sobre enquestes existents.

- Conèixer les claus fonamentals de diferenciació electoral.

- Conèixer les dimensions bàsiques de diagnòstic electoral.

- Dissenyar un qüestionari preelectoral. Efectuar una anàlisi diagnòstica de propostes polítiques, gestió, lideratge, ideologia i clima electoral. Elaborar i presentar un informe preelectoral.

- Conèixer els mètodes de prospectiva electoral. Realitzar estimacions electorals.

- Dissenyar un qüestionari postelectoral.

- Elaborar i presentar informe postelectoral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 23039
Professor/a responsable:
ALAMINOS CHICA, ANTONIO FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix