Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA GENERAL I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura Sociologia General I és una assignatura bàsica de duració semestral que s'impartix en el primer semestre del primer curs del Grau de Sociologia. S'inclou en la matèria Sociologia que inclou Sociologia General I, Sociologia General II i Metodologia i filosofia de les Ciències Socials.

Al tractar-se d'una assignatura bàsica i introductòria del Grau de Sociologia, contribuïx a transmetre el sistema de conceptes fonamentals i bàsics per a la Sociologia i la familiarització amb els mateixos.

Proporciona als alumnes les ferramentes i elements essencials que els faciliten l'anàlisi de la societat alhora que els prepara per a una millor comprensió de les matèries de Sociologia que cursaran en els semestres següents. L'assignatura de Sociologia General I apareix vinculada directament o indirectament amb la resta de les assignatures del Grau de Sociologia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH2 : Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatius i en la recerca d'informació secundària.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer els fonaments de la sociologia

- Conèixer les característiques que defineixen la identitat de la sociologia com a disciplina científica i el seu objecte d'estudi

- Saber interpretar la realitat social des d'una perspectiva sociològica

- Comprensió dels diferents conceptes i de les teories sociològiques fonamentals

- Saber contextualitzar i explicar els fenòmens socials

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 

- Conocer los fundamentos de la Sociología

- Conocer las características que definen la identidad de la Sociología como disciplina científica y su objeto de estudio

- Saber interpretar la realidad social desde una perspectiva sociológica

- Comprensión de los diferentes conceptos y de las teorías sociológicas fundamentales

- Saber contextualizar y explicar los fenómenos sociales

 

 

Dades generals

Codi: 23000
Professor/a responsable:
MANTECON TERAN, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix