Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La asignatura Finanzas Internacionales se sitúa en el tercer curso del Grado en Relaciones Internacionales (6 ECTS). En esta asignatura se pretende profundizar en los diferentes aspectos relacionadas con las actividades económicas y financieras en un entorno internacional.

La globalización económica ha tenido un especial énfasis en las relaciones financieras tanto a nivel institucional, regulador y empresarial. El conocimiento sobre la forma y contexto en el que se desarrollan las operaciones financieras internacionales es importante para poder realizar un análisis adecuado de las mismas y poder llegar a una toma de decisiones con un sólido fundamento en su justificación.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

General Competences

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Specific Competences

 • CE10 : Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les institucions i organitzacions internacionals.
 • CE11 : Identificar i comprendre les dades macroeconòmiques i els principals fluxos econòmics per a analitzar la conjuntura econòmica mundial.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE7 : Comprendre els fonaments teòrics generals de l'economia i de l'estructura econòmica internacional.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 28230
Lecturer responsible:
TORRES SEMPERE, JOAQUIN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: FINANCIAL ECONOMICS AND ACCOUNTING
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught