Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La asignatura de Derecho Internacional Económico es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante. Esta asignatura es continuidad de las asignaturas obligatorias Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Además, se encuentra relacionada con el la asignatura de primer curso Política Económica Internacional, estudiándose en este caso la regulación de las relaciones económicas internacionales: régimen jurídico del comercio internacional, regímen jurídico-internacional de las inversiones extrranjeras, la ordenación del sistema monetario y financiero internacional, la cooperación al desarrollo y la regulación de las empresas trasnacionales por el Derecho Internacional. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

General Competences

 • CG1 : Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional
 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals

 

Specific Competences

 • CE1 : Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE24 : Comprendre el paper que exerceix Espanya en la societat internacional.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 28229
Lecturer responsible:
URBANEJA CILLAN, JORGE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: INTERNATIONAL PUBLIC LAW AND CRIMINAL LAW
  Area: INTERNATIONAL PUBLIC LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught