Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La presente asignatura es de carácter obligatorio en el 1er cuatrimestre del tercer cuso de la titulación. En ella se analiza el entorno internacional y sus variaciones y determinadas técnicas de toma de decisiones estratégicas, en función del estudio previo y del comportamiento de las variables que componen el marketing Mix de la empresa.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

General Competences

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Specific Competences

 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 28223
Lecturer responsible:
GONZALVEZ SEMPERE, JOSE RAMON
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: MARKETING
  Area: MARKETING AND MARKET RESEARCH
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught