Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

The subject of the Constitution and its sources explains and studies, first, the history of constitutionalism and the history of the Spanish constitutionalism, to address, in a second block of contents, the Constitution as Legal Norm and its system of sources, as well as the structural principles of the legal order. This discipline enable students to obtain a basic legal-constitutional knowledge on the constitutional foundations of the Spanish legal order and the application of the system of sources to the Social and Democratic State of Law. This subject contributes to the professional profile of the degree and to the development of specific and generic competences offering the knowledge of the basis of the entire legal system. The syllabus structures the subject within the basic knowledge connecting it with the other legal matters.The subject of the Constitution and its sources explains and studies, first, the history of constitutionalism and the history of the Spanish constitutionalism, to address, in a second block of contents, the Constitution as Legal Norm and its system of sources, as well as the structural principles of the legal order. This discipline enable students to obtain a basic legal-constitutional knowledge on the constitutional foundations of the Spanish legal order and the application of the system of sources to the Social and Democratic State of Law. This subject contributes to the professional profile of the degree and to the development of specific and generic competences offering the knowledge of the basis of the entire legal system. The syllabus structures the subject within the basic knowledge connecting it with the other legal matters.The subject of the Constitution and its sources explains and studies, first, the history of constitutionalism and the history of the Spanish constitutionalism, to address, in a second block of contents, the Constitution as Legal Norm and its system of sources, as well as the structural principles of the legal order. This discipline enable students to obtain a basic legal-constitutional knowledge on the constitutional foundations of the Spanish legal order and the application of the system of sources to the Social and Democratic State of Law. This subject contributes to the professional profile of the degree and to the development of specific and generic competences offering the knowledge of the basis of the entire legal system. The syllabus structures the subject within the basic knowledge connecting it with the other legal matters.The subject of the Constitution and its sources explains and studies, first, the history of constitutionalism and the history of the Spanish constitutionalism, to address, in a second block of contents, the Constitution as Legal Norm and its system of sources, as well as the structural principles of the legal order. This discipline enable students to obtain a basic legal-constitutional knowledge on the constitutional foundations of the Spanish legal order and the application of the system of sources to the Social and Democratic State of Law. This subject contributes to the professional profile of the degree and to the development of specific and generic competences offering the knowledge of the basis of the entire legal system. The syllabus structures the subject within the basic knowledge connecting it with the other legal matters.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

Learning outcomes (Training objectives)
To know and understand the political transition process and the constituent process.
To know and understand the legal order and its structural principles.
To know and understand the Constitution as Legal Norm and its superior values.
To know and understand the sources of Law.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2018-19
To know and understand the general theory of State and Constitution. Regarding to the Spanish legal order:
To know and understand the political transition process and the constituent process.
To know and understand the legal order and its structural principles.
To know and understand the Constitution as Legal Norm and its superior values.
To know and understand the sources of Law.

 

 

 

General

Code: 19000
Lecturer responsible:
ESQUEMBRE CERDA, MARIA DEL MAR
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: STATE LEGAL STUDIES
  Area: CONSTITUTIONAL LAW
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught