Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

 

Esta asignatura forma parte del módulo “Sistema Fiscal”, en el grado de ADE. Dicho módulo tiene carácter obligatorio con una carga lectiva de 12 créditos ECTS. El módulo está formado por dos asignaturas semestrales y se imparte en el 3º curso: una de ellas en primer semestre (Sistema Fiscal I) y la otra en segundo semestre (Sistema Fiscal II).

 

La materia de este módulo tiene como objetivo formativo fundamental que el alumno conozca los impuestos más importantes que se aplican sobre la actividad económica de cualquier empresa, tanto en su regulación legal como en su aplicación práctica.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Specific Competences (CE)

 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

 

 

General

Code: 22020
Lecturer responsible:
LOPEZ LLOPIS, ESTEFANIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught