Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En l’assignatura de Dret Mercantil II es tracta l’estudi del Dret Mercantil, que comprèn el conjunt de normes jurídiques que desenvolupen els contractes mercantils, com també la normativa reguladora del dret dels valors i el règim jurídic de les crisis de les empreses i la introducció al dret concursal.
La importància d’aquesta matèria es troba en la necessitat que tenen els futurs graduats en Dret de conèixer els principis bàsics que inspiren el conjunt de normes juridicoprivades que, dins del marc de la nostra constitució econòmica, s’ocupen de regular l’activitat econòmica que els empresaris i altres operadors econòmics desenvolupen en el mercat.
Quant al sentit i la ubicació en el pla d’estudis, l’assignatura se situa en el tercer curs, amb la finalitat de dotar d’una base jurídica respecte de les estructures econòmiques i empresarials que els estudiants adquiriran d’acord amb l’avanç en els estudis del grau en Dret. En particular l’alumnat podrà ampliar els seus coneixements sobre el Dret Concursal en quart curs del grau, tenint en compte que podran completar el contingut d’aquesta assignatura amb el contingut de l’assignatura d’itinerari: Dret Concursal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els aspectes bàsics del dret de societats.
 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques que desenvolupen els contractes mercantils.
 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques que desenvolupen els valors.
 • Conèixer i comprendre els aspectes bàsics que regeixen el dret concursal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conèixer els aspectes bàsics del dret de societats.
Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques que desenvolupen els contractes mercantils.
Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques que desenvolupen els valors.
Conèixer i comprendre els aspectes bàsics que regeixen el dret concursal

 

 

Dades generals

Codi: 19025
Professor/a responsable:
IÑIGUEZ ORTEGA, MARIA PILAR
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix