Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERVENCIÓ REGULADORA EN EL MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE BENESTAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

BLOQUE 1: INTERVENCIÓN REGULADORA DEL MERCADO DE TRABAJO:
Factores institucionales y privados que intervienen en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales.

BLOQUE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS DE BIENESTAR
La intervención de las Administraciones Públicas en la provisión de los bienes públicos preferentes y en la previsión, prevención y provisión de factores de riesgos futuros

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG3 : Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • CE13 : Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i contínua en l'àmbit reglat i no reglat.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i saber analitzar les institucions que regulen el mercat de treball i les polítiques públiques de benestar.
 • Usar adequadement la terminologia específica, tant per escrit com verbalment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Comprender y saber analizar las instituciones que regulan el mercado de trabajo, y las políticas públicas de bienestar.


• Manejo adecuado de la terminología específica, tanto a nivel escrito como oral.

 

 

Dades generals

Codi: 28042
Professor/a responsable:
NORMAN MORA, ELOISA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix