Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La presente asignatura se considera un elemento idóneo para la formación en Recursos Humanos en la empresa, dado que complementa los estudios clásicos, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con los relativos al más reciente Derecho de la Seguridad y Salud Laboral. Constituye un complemento de la asignatura dada en el tercer curso, Principios de prevención de riesgos laborales y acción social en la empresa, al incluir las obligaciones y actuaciones a llevar a cabo por el empresario en orden a la prevención de riesgos laborales en la empresa. Comprende el conocimiento, configuración, implantación y seguimiento/control de dichas actuaciones empresariales y de las entidades que colaboran en dicho cometido.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Capacitat per a la planificació, el disseny, i la gestió dels sistemes de prevenció de riscos laborals.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE18 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i saber aplicar els diversos sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals i d'acció social en l'empresa.
 • Tenir aptitud per a organitzar un sistema de prevenció en l'empresa i conèixer-ne els principis bàsics inspiradors.
 • Utilitzar un vocabulari correcte de termes específics i el registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer y saber aplicar los diferentes sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales y de acción social en la empresa.
Aptitud para la organización de un sistema de prevención en la empresa y conocer sus principios básicos inspiradores.

 

 

Dades generals

Codi: 28041
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix