Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET CONSTITUCIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura el alumnado debe obtener una formación jurídico-constitucional básica de los fundamentos constitucionales del ordenamiento español y del funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones del Estado, los principios estructurales del ordenamiento jurídico, así como el sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionalmente establecidas. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento jurídico. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions laborals.
 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE6 : Capacitat per a dur a terme funcions de representació, negociació i resolució extrajudicial de conflictes en diferents àmbits de les relacions laborals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprensió dels principis estructurals de l'estat en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i entendre el funcionament de les institucions de l'estat, les seues interrelacions i funcionament.
 • Comprendre l'especial posició de la Constitució dins del sistema de fonts de l'ordenament jurídic. Conèixer i saber aplicar els principis de relació entre les normes.
 • Comprendre críticament el sistema de drets i llibertats constitucionals i del conjunt de garanties previstes en la Constitució.
 • Conèixer i comprendre les institucions bàsiques de la Unió Europea i el seu funcionament.
 • Fer servir un vocabulari correcte de termes juridicoconstitucionals, a més d'un registre escrit adequat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 28000
Professor/a responsable:
MORAGA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix